ПРОГРАМИ

  • ПРОГРАМА “ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ” 2020/03/23 ПРОГРАМА "ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ"Всяка година над 2000 деца остават без родителска грижа. Отглеждането на дете до 3-годишна възраст в институции има трайно негативно въздействие върху развитието и силно намалява шансовете за пълноценна реализация ...
  • ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 2020/03/23 ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕВаканционната програма е разработена според интересите и потребностите на потребителите на всяко едно звено. С настоящата програма, чрез целенасочени занимания, игри, излети и приложни дейности, се стреми: да постигне осмисляне ...
  • СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2020/03/21 СТАЖАНТСКА ПРОГРАМАСОНИК СТАРТ разбира нуждата от насока и подкрепа при избора на пътя, по който ще поеме всеки млад човек. Приоритет на един социален център е да предлага възможности за реализация ...
  • ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА 2020/03/21 ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМАОБУЧЕНИЕТО се дефинира като процес на обогатяване на знанията, уменията и нагласите на специалистите с цел да се усъвършенства тяхното професионално и отговорно представяне. Придобиването на знания, умения и компетенции ...
  • АТЕСТАЦИОННА ПРОГРАМА 2020/03/21 АТЕСТАЦИОННА ПРОГРАМААтестирането на служителите е част от вътрешния контрол и грижата за професионалистите на организацията. При атестирането се набляга на нуждите от подкрепа на съответния професионалист и мотивирането за усъвършенстване на ...
  • ДОБРОВОЛЧЕСКА ПРОГРАМА 2020/03/19 ДОБРОВОЛЧЕСКА ПРОГРАМА„Да си доброволец е въпрос на личен избор. Да си доброволец означава да вярваш в каузата, която си избрал. Доброволчеството е начин на мислене. То е безценно!“ Доброволчеството в социалната сфера ...