ПРОГРАМИ

 • ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ“ 2020/03/23ПРОГРАМА "ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ"
  Всяка година над 2000 деца остават без родителска грижа. Отглеждането на дете до 3-годишна възраст в институции има трайно негативно въздействие върху развитието и силно намалява шансовете за пълноценна реализация ...
 • ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 2020/03/23ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
  Ваканционната програма е разработена според интересите и потребностите на потребителите на всяко едно звено. С настоящата програма, чрез целенасочени занимания, игри, излети и приложни дейности, се стреми: да постигне осмисляне ...
 • СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2020/03/21СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА
  СОНИК СТАРТ разбира нуждата от насока и подкрепа при избора на пътя, по който ще поеме всеки млад човек. Приоритет на един социален център е да предлага възможности за реализация ...
 • ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА 2020/03/21ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА
  ОБУЧЕНИЕТО се дефинира като процес на обогатяване на знанията, уменията и нагласите на специалистите с цел да се усъвършенства тяхното професионално и отговорно представяне. Придобиването на знания, умения и компетенции ...
 • АТЕСТАЦИОННА ПРОГРАМА 2020/03/21АТЕСТАЦИОННА ПРОГРАМА
  Атестирането на служителите е част от вътрешния контрол и грижата за професионалистите на организацията. При атестирането се набляга на нуждите от подкрепа на съответния професионалист и мотивирането за усъвършенстване на ...
 • ДОБРОВОЛЧЕСКА ПРОГРАМА 2020/03/19ДОБРОВОЛЧЕСКА ПРОГРАМА
  „Да си доброволец е въпрос на личен избор. Да си доброволец означава да вярваш в каузата, която си избрал. Доброволчеството е начин на мислене. То е безценно!“ Доброволчеството в социалната сфера ...