https://www.sonikstart.eu/wp-content/uploads/2017/06/mission.png

Мисия

Грижа за добрия СТАРТ на хората, бизнеса и администрациите!

https://www.sonikstart.eu/wp-content/uploads/2017/06/edit-user.png

Управление на социални услуги

Лидер в предоставянето на качествени социални услуги в над 15 Общини в България!

https://www.sonikstart.eu/wp-content/uploads/2017/06/group.png

Консултиране и бизнес медиация

Организационно консултиране, разписване и мониторинг на проекти и дейности!