БИЗНЕС

This is box title

Успешният бизнес се гради с правилно планиране!

СОНИК СТАРТ е партньор, който организира за Вас национални и международни събития, като конференции, кръгли маси, публични форуми, фокус-групи и други. СОНИК СТАРТ построява и реализира Вашите публични и информационни кампании, както и организира и провежда семинари, благодарение на опита и огромната мрежа от добре обучен екип в национален план.

СОНИК СТАРТ провежда прес-конференции, онлайн конференции, както и може да Ви осигури публикации в медиите в зависимост от спецификата на мероприятията.

This is box title

С опит и ясна визия към високи резултати!

СОНИК СТАРТ провежда корпоративна и бизнес медиация, анализ на партньорства, подпомагане на организационното сътрудничество, модериране и решаване на спорове. СОНИК СТАРТ може да бъде и Вашият бизнес посредник!

СОНИК СТАРТ ще създаде за Вас възможности за развитие на мрежа от партньорства и работа в мрежа на местно, регионално, национално и интернационално ниво.

 

Искате ли да спестите време, пари и излишни емоции,
то СОНИК СТАРТ е Вашият бизнес партньор!

 

Ние се грижим за добрия старт!