СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

СОНИК СТАРТ е динамично развиваща се стопанска организация, фокусирана в областта на социалното предприемачество.

Чрез иновативните си методи на работа СОНИК СТАРТ залага на създаването и развитието на проекти от икономически характер със социална значимост.

СОНИК СТАРТ се грижи за добрия старт!