ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА

ОБУЧЕНИЕТО се дефинира като процес на обогатяване на знанията, уменията и нагласите на специалистите с цел да се усъвършенства тяхното професионално и отговорно представяне. Придобиването на знания, умения и компетенции става в резултат на предаване на професионални или практически знания и умения, които се отнасят до конкретни полезни компетенции.

СОНИК СТАРТ е организация, която се стреми да поддържа качеството на предоставяните социални услуги, да развива и разширява дейностите по предоставянето им. Именно затова се залага на реализирането на обучения на специалистите и професионалното им израстване.

Всички служители в СОНИК СТАРТ сa включени в специализирани Обучителни програми. Те са специфично разработени за съответното работно място, професионални компетенции и проблематика, която срещат в работата си и съобразени с направените конкретни предложения от екипите. Обучителната програма на СОНИК СТАРТ в Направление „Управление на социални услуги“ е формирана чрез три основни стълба:

– Вътрешно-организирани обучения;

– Обучения, организирани от партньори:;

– Други форуми, семинари и конференции, в които служители на СОНИК СТАРТ са поканени за участие.