ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Ваканционната програма е разработена според интересите и потребностите на потребителите на всяко едно звено. С настоящата програма, чрез целенасочени занимания, игри, излети и приложни дейности, се стреми: да постигне осмисляне на свободното време на децата през ваканциите; пълноценно организиран отдих; обогатяване на личността на детето чрез занимания и умения от различни области на познанието в игрова форма. Дейностите по програмата са ориентирани в следните направления: развитие на индивидуалните способности на потребителите в областта на изкуството, образованието и науката, спорта и туризма; насърчаване на заетостта по интереси; познавателен и възпитателен ефект.