СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

СОНИК СТАРТ разбира нуждата от насока и подкрепа при избора на пътя, по който ще поеме всеки млад човек. Приоритет на един социален център е да предлага възможности за реализация в обществото, за включване в пазара на труда на младите хора, за предотвратяване на продължителната маргинализация и социалното изключване.

Основна цел на Програмата е да се даде възможност на млади хора да придобият преки лични впечатления от дадена професия и среда, както и трудови навици, които ще им помогнат да се ориентират в бъдещия си избор още в процеса на своето обучение в средно или висше училище. Част от основната цел на Програмата е и повишаване на пригодността за заетост на младите хора, както и създаване на контакти в професионална среда, които могат да подкрепят младежите по време и след завършването на образованието им.

Стажът във всеки Център на СОНИК СТАРТ е подкрепен от екип специалисти с професионален опит във всички сфери на хуманитарната дейност. Всеки стажант има възможност да надгради своята професионална увереност  с включването си в работа по конкретни случаи, програми и дейности. СОНИК СТАРТ създава условия и възможности за както за професионално ориентиране, така и за професионална реализация на младите специалисти, защото се грижи за добрия старт!

Формуляр за кандидатстване.