ОТРАЗЯВАНЕ НА ФУТБОЛЕН ТУРНИР “FOOTBall for ALL” 2017