ДЕМОНСТРАТИВНА ОТКРИТА ТРЕНИРОВКА И РЕАЛЕН ДВУБОЙ ПО БАСКЕТБОЛ НА КОЛИЧКИ В СЛИВЕН