ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИ И СЕМЕЙСТВА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Семейството и неговите близки заемат особено място в живота на всеки човек. В семейството растем, възпитаваме се, усвояваме нравствените норми и ценности. СОНИК СТАРТ осигурява информираност, моционална подкрепа, подпомагане и разширяване на родителския капацитет, изгражда и подкрепя реални очаквания и представи уродителите.

СОНИК СТАРТ създава своите центрове за деца с увреждания, за да постигне целите си.