ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С ДЕЦА С ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Поведенчески проблеми или така наречената социална дезадаптация се наблюдава тогава когато са на лице социално неодобряеми форми на поведение. Тези проблеми се характеризират с повтарящ се и устойчив модел на дисоциално, агресивно, автоагресивно или предизвикателно поведение.

Поведенческите проблеми често се съчетават с неблагоприятна психо-социална среда, с проблеми във взаимоотношенията в семейството и извън него, както и с неуспехи по отношение на обучението и училище. Въздействието на тези условия закономерно променя или затруднява социализирането на личността.