ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ

Програмата е разработена като демонстрация на практически механизъм за социална подкрепа и активно партньорство на местно ниво, ориентирано към благоденствието на българското семейство чрез фокус върху развитието на младите хора.

Програмата цели информиране, ориентиране и кариерно консултиране, които да дадат възможност на младите хора да придобият преки лични впечатления от дадена професия и среда, за по-добра ориентация в бъдещия избор. Насърчаване кариерното развитие на личността чрез стимулиране на учениците и младите хора да разсъждават върху личностното си развитие в перспектива.