ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ“

Когато учениците отпадат от училище, шансовете им за пълноценен живот намаляват, а рисковете от несигурно бъдеще се увеличават. Образованието отваря много врати пред нас, а доброволното отказване от него означава лишаване от шансове и възможности. Това неминуемо се отразява на работата, която ще имаме, на мястото, където ще живеем, на собственото ни удовлетворение от нас самите и живота, който ще водим.

Ето защо екипът на СОНИК СТАРТ счита, че е наложително разработването на програма „Превенция отпадане от училище”.