ПРОГРАМА В ПОДКРЕПА НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА

Услугата приемна грижа е алтернативна форма за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи в семейна среда. По този начин те получават максимално добра грижа и възможност за развитие,  отглеждание, възпитание и посрещане на нуждите им за определен период от време. Приемната грижа предоставя възможността на деца в риск да опознаят семейните взаимоотношения и да изпитат чувството да бъдат обгрижвани от значим възрастен, да усетят щастието и  да имат пълноценен живот.