ПРОГРАМА В ПОДКРЕПА НА ОСИНОВЯВАНЕТО

Осиновяването е намиране на най-подходящите родители за деца, останали без родителска грижа, подлежащи на осиновяване. Грижа, насочена към най-добрия интерес на детето, в лицето на здравото семейство.

СОНИК СТАРТ извършва следните дейности в подкрепа на осиновяването:

  • Оказване на съдействие от екип специалисти – социални работници, психолози, арт терапевти, педагози;
  • Професионална подготовка на експертния екип чрез включване в обучения и професионални форуми;
  • Предоставяне на информация и практическа подкрепа на кандидат-осиновителите.
  • Информиране за спецификата на осиновяване, подготовка за среща с детето и процедурата по осиновяване.
  • Индивидуални консултации за осиновители;
  • и други.