ПУБЛИКАЦИЯ ОТ “ПО-ЗДРАВИ ДНЕС” ЗА СОЦИАЛНАТА И ПСИЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА, ОСИГУРЕНА ОТ СОНИК СТАРТ В БОРБАТА С КОРОНАВИРУСА