ПОРЕДНИ ОБУЧЕНИЯ ПРЕМИНАХА ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ ПРЕЗ 2019

В периода 09 – 12 септември 2019 г. в с. Кранево екипите на СОНИК СТАРТ преминаха поредните обучения, част от предвидената задължителна Обучителна програма за 2019 г.

Детската сексуалност – важен етап при развитието на личността. Подходи за работа с деца, при които се отчита специфични особености и прояви и Детските страхове и тревожност – източници, симптоми и техники за справяне с тях. Особености на страховете при деца отглеждани в резидентни услуги“ бяха темите, на които служителите от центровете на СОНИК СТАРТ в цялата страна посветиха своето време, за да задълбочат своите познания и постигнат по-добро разбиране, да повишат своята професионална компетентност и бъдат максимално подготвени за ефективна работа в рамките на индивидуалния случай.

За повишаване на познанията на специалистите способства детайлното представяне на темите от обучителя – проф. Румен Стаматов – професионалист с дългогодишен опит, психолог, професор по възрастова и педагогическа психология.

Форми на проява на тревожността; преживяване и динамика; профил на симптомите при тревожност; типични страхове в детска и юношеска възраст и начини за тяхното овладяване; защитните механизми, използвани от децата, както и различните модели на привързаност, качество на привързаност и нейното съществено значение за целия живот на детето разгледаха специалистите в първата част от обучението.

Следваща тема – Детската сексуалност – важен етап при развитието на личността. Подходи за работа с деца, при които се отчита специфични особености и прояви“, също провокира множеството дискусии и въпроси, които способстваха и обмяната на опит, споделянето на идеи и примери от практиката, които биха могли да подкрепят работата на специалистите.

Проф. Румен Стаматов предостави множество директни насоки за работа, примери от своята практика, както и предостави на специалистите материали, които да подпомогнат тяхната бъдеща работа по засегнатите теми.

Обучителната програма на СОНИК СТАРТ предоставя възможности за постоянно надграждане на опита и уменията на служителите на СОНИК СТАРТ, работещи в Центровете за обществена подкрепа в градовете Левски, Карлово, Първомай, Балчик, Драгоман и Червен бряг; Центровете за настаняване от семеен тип в Левски, Карлово, Първомай, Драгоман и Червен бряг; Дневен център за деца с увреждания в гр. Карлово; Центровете за социална рехабилитация и интеграция в Балчик, Левски и Карлово; Защитено жилище за лица с умствена изостаналост и Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Червен бряг.