НА СЦЕНАТА НА ЖИВОТА – ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ ЗА ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ

В периода 07 – 10 септември 2018г. екипите от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ преминаха специализирано обучение на теми: „Ефективна комуникация, споделяне на знания и работа в екип. Етапи на развитие и критерии за ефективно взаимодействие в екипа. Развиване на умения за сътрудничество и съвместна работа.“ и „Формиране на умения за подготовка на тренинг за деца и възрастни от целевите групи в социалните услуги и осъществяване на обучение чрез преживявания“.

Обучението бе проведено в с. Кранево, общ. Балчик, където в рамките на четири обучителни дни специалистите от СОНИК СТАРТ имаха възможността да надградят своята професионална компетенция с обучителите Илия Маринчешки – Педагогически съветник в ПГЕЕ гр. Пловдив и докторант по педагогическа и възрастова психология в ПУ „Паисий Хилендарски“ и Райна Айвазова – ко-обучител с дългогодишен опит в работата с доброволци и провеждането на обучения и тренинги.

По време на четиридневното изживяване обучителният екип представи богата теоритична и практическа програма, като заложи на един от най-добрите методи за придобиване на познания – учене чрез преживяване, при който познанията се формират и трансформират чрез практическото прилагане на изводите, направени по време на теоритичното изложение.

Примерни проблемни ситуации, решенията им, ролеви игри, казуси,  предварителна подготовка и провеждане на тренинг бяха само част от предизвикателствата, пред които специалистите от СОНИК СТАРТ бяха изправени.

Обучението бе проведено в съответствие с утвърдената Обучителна програма на СОНИК СТАРТ за 2018г., като основните изводи от четирите обучителни дни бяха не само новоизградените професионални познания, но и проявената самоинициативност на обучаващите се, както и личностната промяна и растеж.