ПЪРВО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ ЗА 2018

В съответствие с утвърдената Обучителна програма на СОНИК СТАРТ за 2018г. специалистите от ЦОП Първомай, ЦНСТД Първомай, КСУ Карлово, ЦОП Драгоман, ЦНСТД Драгоман и ДЦСХ Драгоман преминаха обучение в два модула: “Методи за работа с деца и възрастни за развиване на умения за общуване с връстници; Техники за формиране на умения за включване в група; Техники за преодоляване на трудности в общуването” и „Техники за работа с емоции; Подкрепа на деца и възрастни за овладяване на емоциите и използване на правилни модели за справяне с тях; Емоционална интелигентност“.

Обучението бе проведено в ЦОП Първомай на 10 – 11 май 2018г. с обучител Илия Маринчешки – Педагогически съветник  в ПГЕЕ гр. Пловдив и докторант по педагогическа и възрастова психология в ПУ „Паисий Хилендарски“.

През двата обучителни дни пред специалистите бе разгърната богата теоретичната рамка по темите. Чрез множество ролеви игри,  упражнения и интерактивни методи за работа в група екипите  от социалните услуги успяха да обогатят арсенала си от познания и инструменти за работа с деца и възрастни.

Специалистите имаха и възможността да посетят ЦНСТД Първомай – най-новият член от голямото семейство на СОНИК СТАРТ, където бяха посрещнати от децата с топла пита, която сами бяха направили специално за своите гости.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33