ПРЕВОДНА ВЕРСИЯ НА ДЕТСКАТА КНИГА “ЕЛЕО И ПЛАНЕТАТА БАЛОН” ОТ СОНИК СТАРТ

Във връзка със старта на новата учебна 2018/2019 година екипът на СОНИК СТАРТ подготви превод на специализираното издание на ЮНЕСКО „Елео и планетата балон“. В оригинал книгата е издадена на английски език, базирана е на „Всеобщата декларация за правата на човека“ и е насочена към децата, за да овладеят основните принципи на равнопоставеност и толерантност.

„Всеобщата декларация за правата на човека“ е приета след края на Втората световна война, когато лидерите на множество държави решават, че такова трагично събитие, погубило живота на милиони, не бива да се случва отново. В  Декларацията изрично се упоменават неоспоримите права на всяко човешко същество.

Оригиналът на книгата може да бъде намерен на следния линк – https://issuu.com/muyamalta/docs/eleoandthebubbleplanet

Преводната версия на български език е подготвена като електронна книга и се представя на децата, потребители на социалните услуги на СОНИК СТАРТ чрез служебни и лични електронни устройства. Част от провокациите на ЮНЕСКО ще бъдат дискутирани с децата по време на групова работа, което ще бъде своеобразна игрова форма за настройване на младите потребители към позитивни нагласи за учене и активно участие в училищния живот.