СОНИК СТАРТ ТЪРСИ СЪТРУДНИЦИ ЗА СВОЯ ЕКИП ЗА СОЦИАЛНА УСЛУГА ЦСРИ В ОБЩИНА КАРЛОВО