ИНТЕРВЮ ПО БНР “ХОРИЗОНТ” В ПРЕДАВАНЕТО ”ЗАКУСКА НА ТРЕВАТА” ОТНОСНО ФУТБОЛЕН ТУРНИР “ЗА ПО-ДОБЪР СТАРТ””