ПУБЛИКАЦИЯ ОТ “ДРОМОМАНИЯ” – “СОНИК СТАРТ ПРЕДОСТАВЯ СОЦИАЛНА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА В БИТКАТА С КОРОНА ВИРУСА”