9 ГОДИШНА СРЕЩА НА ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ (2018)

В периода 3 – 5 декември 2018г. в хотел “Аква Терми”, с. Красново, обл. Пловдив се проведе Годишната среща на екипите в направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ. Събитието се реализира за девета поредна година и събра екипите от градовете Карлово, Първомай, Левски, Червен бряг, Балчик, Драгоман и Централно управление на СОНИК СТАРТ. Работният форум цели анализ на дейността по всички направления през 2018г. и детайлно планиране на план-график за предстоящата 2019г. на всеки един от екипите. Тридневната работна среща премина по предварително установена програма, която обхвана цялостната дейност на социалните услуги и организацията. Бе направен подробен анализ на работата в направлението „Управление на социалните услуги“, като чрез разглеждане на резултатите от Мониторинг и контрол на дейността за 2018г., както и подробно разглеждане на нови Законодателни промени в нормативната уредба, бяха направени важни изводи и се поставиха основни акценти с цел подобряване качеството на предоставяните услуги. Продължилите и през тази година добри практики за организиране на Кръгли маси по професионални направления, както и провеждане на регулярни обучения и супервизии в СОНИК СТАРТ, даде възможност за продължаване обмяната на опит и по време на заключителната среща на екипите чрез представяне на резултатите от проведените през 2018г. работни форуми и проведени обучения. Бе представен и годишният обзор на публичността и проведените събития и инициативи за 2018г., като бяха заложени и планираните събития, част от Национална кампания на СОНИК СТАРТ за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“, чийто успех предпоставя нейното продължаване и през 2019г. Работната среща създаде възможност както за групови дискусии, така и за индивидуални разговори с цел обмен на опит и формиране на нови идеи между членове на екипите, което доказано повишава ефективността на работата. Обменени бяха и ценни идеи, актуална информация, умения и добри практики в социалната работа, и извън нея, което предопределя повишаването на увереността и творческия ентусиазъм в работата на всеки един от членовете на екипа. Екипите на СОНИК СТАРТ имаха и възможността заедно да отпразнуват повратна точка в историята на организацията, а именно нейния 10 годишен юбилей.