16-17 ноември в Карлово – „Иновативни техники при работа с ученици с рисково поведение и ученици, застрашени от отпадане“

На 16 и 17 -ти ноември в град Карлово ще се проведе обучение на тема „Иновативни техники при работа с ученици с рисково поведение и ученици, застрашени от отпадане“.

Целта на предложената програма на обучението е да запознае участниците с най-новите изследвания и съвременното разбиране за училищен процес и рисково поведение на учениците.

Обучението предлага и нови доказани методи, с които учителите ще могат да разпознават ранните признаци на рисково поведение на учениците и ще могат да използват подходящи инструменти за анализ на скритата динамика на емоции, чувства и събития, които стоят зад това поведение.