ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ПО ПОВОД ОСМИ ДОБРОВОЛЧЕСКИ ЛАГЕР 2019