09-10 ноември в Карлово – „Изграждане на родителски капацитет“

На 9 и 10-ти ноември в Карлово ще се проведе обучение на тема „Изграждане на родителски капацитет“.

Семейството е първата социална единица, с която детето от раждането си има най-продължителен контакт и в нея се развиват формите на социалното му поведение, т.е. първите еталони на човешкото поведение. то е най-малката социална единица, членовете на която са обвързани в емоционална връзка и обща икономическа и материална база.

Тази тема цели да формира в участниците умения за водене на оценъчно интервю, да ги запознае с това какво представлява формулировката по случай. Целта е да представят методи как се изграждат родителски умения, изграждане на връзката родител-дете, за повишаване на самочувствието на родителите и оказване на подкрепа при трудности в ежедневието.