02-03 ноември в Карлово – „Методи и подходи при работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация на вниманието“

На 2 – 3-ти ноември в град Карлово ще се проведе обучение на тема „Методи и подходи при работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация на вниманието“.

Хиперактивните деца с дефицит на внимание са аутсайдерите на класа, с негативна репутация, често сменят паралелките или училищата и са с нарушена комуникация с авторитети и връстници. Заради занижения контрол над поведението, децата избират лесно достижими цели, демотивирани са, не влагат достатъчно търпение за изпълнение на задачи, изискващи устойчивост и концентрация на вниманието, като в същото време е налице и проблем с овладяването на поведението им. Това са част от предпоставките, които затрудняват обучението в училищната структурирана среда и работата на специалистите.

Обучението има за цел да помогне на специалистите:

  1. да се справят с дефицитите в изпълнителните функции у децата, свързани със следването на инструкции, концентрация над задачата, организацията на етапите на работа и планирането, задържането на импулсите;
  2. да намалят напрежението си при работа с деца със синдром на дефицит на внимание и хиперактивност;
  3. да бъдат информирани и да прилагат инструменти за педагогическа работа с хиперактивните деца;
  4. да развият познания и компетентности за стимулиране на позитивната комуникация и намаляване на наказателните санкции спрямо децата;
  5. да притежават умения да организират, координират и контролират дейностите по време на работния процес, да поддържат необходимата дисциплина и работна атмосфера за постигане на планираните резултати;
  6. да познават и прилагат техники за превенция и справяне в конфликтна ситуация, да подбират методи и подходи, ориентирани към формиране на съпричастност, ангажираност, солидарност, съобразяване с личностните и ценностните различия.