02-03 декември в София – „Диагностика на детското развитие“

На 2 и 3-ти декември в София ще се проведе обучение на тема „Диагностика на детското развитие“.

Програмата обхваща теоретичен блок, практис, както и казустика и дискусия, споделяне на опит. Фокус на темата е представянето на методите за ранно индентифициране на нарушения в развитието, насочено към деца в т.нар. ,,Сива зона”.

Аудиторията ще бъде запозната с полезни инструменти за специализирана диагностика на риска от нарушения в детското развитие. Участниците ще имат възможността да се запознаят с иновативните устройства -„COMMUNIKATOR 5” продукт на TOBII DYNAVOX и „ЕЕГ БИОФИЙДБЕК DIGI TRACK ВЕРСИЯ 10“, с преимуществата на устройствата, приложението им и ползите от тях, уменията за концентрация, познавателност и  комуникативност на обследваните деца/лица.