СОНИК СТАРТ С УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ – „ONE WORLD ROMANIA“ 2018

Като лидер в предоставянето на социални услуги в България, СОНИК СТАРТ непрекъснато търси нови възможности за разширяване на обществения отзвук по важни теми, свързани с идентифицирането, превенцията и интервенцията на социално значими проблеми. Отразявайки национални и международни проблеми, свързани с Човешките права, СОНИК СТАРТ ще участва в 11-тото издание на “One World Romania 2018” – фестивал за документални филми, в който вземат участие държавите Румъния, България, Унгария и Молдова.

В периода 16 – 25 март 2018г. ще бъде проведен модулът “Civil Society Pitch 2018”, част от “One World Romania”, на който пред широка аудитория ръководният екип на СОНИК СТАРТ ще има възможността да представи теми, свързани с погазване на Човешките права в България, както и добри практики от дългогодишната работа на организацията. На модулът ще присъстват различни социални организации, режисьори и визуални артисти, като част от обсъжданите проблематики ще бъдат превърнати в документални филми.

One-world-romania-2018