Сертификат за най-добро партньорство в социалната сфера на ЦОП Карлово