ПРОЕКТ ЦЕНТЪР ЗА НАШИТЕ ДЕЦА

ЛОГО ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ2
СОНИК СТАРТ партнира на Община ПЪРВОМАЙ по Оперативна програма „Регионално Развитие“ 2007 – 2013 за създаването на социална инфраструктура за деца в неравностойно положение.
Проектът „ЦЕНТЪР ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“ се финансира чрез Европейския фонд за регионално развитие на обща стойност 817 285лв.
За допълнителна информация по проекта, вижте: http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=68822