ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ: ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ООН ВДЪХНОВЯВАТ ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ ХОРА

ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ООН ВДЪХНОВЯВАТ ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ ХОРА /pdf формат/


ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ООН ВДЪХНОВЯВАТ ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ ХОРА

В периода 18 – 20 септември 2023 г. град Левски е домакин на Национална научна конференция „Предприемачеството през погледа на младите хора – възможности и мечти“. Събитието е вдъхновено от Целите за устойчиво развитие на ООН и е част от Календара за отбелязване на 100 години СУ „Крум Попов“ Левски и 15 години СОНИК СТАРТ.

Националната научна конференция обединява ученици от втора гимназиална степен под егидата на Кмета на Община Левски и патронажа на проф. Галин Цоков, министър на образованието и науката, с подкрепата на академичната общност и списание Икономическа мисъл.

Програмата на ООН до 2030 г., приета от световните лидери през 2015 г., представлява новата глобална рамка за устойчиво развитие. Тя съставлява ангажимент за премахване на бедността и за постигане на устойчиво развитие до 2030 г. в световен мащаб, като се гарантира, че никой не е пренебрегнат. В България, организацията СОНИК СТАРТ през изминалите 15 години реализира своите успешни практики в социалната сфера, чрез иновативни, устойчиви и гъвкави политики на професионална дейност, което дава възможност да се подобри микро и макро средата на малките и по-големите общности в национален мащаб.

Организацията поставя своите приоритети над креативността на екипите от професионалисти; на предприемачеството с добавена стойност; на икономическия растеж и на високата мотивация на служителите. СОНИК СТАРТ доказа, че младите професионалисти могат да променят съдби – и своята, и чуждите – и то устойчиво.

Целта на настоящата конференция, в партньорство със Средно училище „Крум Попов“, гр. Левски и представители от академичните общности на водещи български университети, е да се провокира инициативността и предприемчивостта на младите хора в България, които завършват средното си образование и са на прага на встъпването си в университетските общности. Да се подкрепят изборите, които прави всеки един млад човек, свързани с неговото образование и реализация на пазара на труда, плод на неговите личностни ресурси, интереси, таланти, умения и предизвикателства.