ПРЕСА

ЕДНА ГОДИНА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ И ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ГР. ЛЕВСКИ

0 comments

ОТРАЗЯВАНЕ НА ДОБРОВОЛЧЕСКИ ЛАГЕР 2017 „ДОБРИТЕ СТЪПКИ СЪЗДАВАТ ПОСОКА“

0 comments

ПУБЛИКАЦИЯ ЗА СОНИК СТАРТ В НАЦИОНАЛНО СПИСАНИЕ „ТРУД И ЗДРАВЕ“

По повод спечелено призово място в Годишните национални награди по безопасност и здраве при работа за 2016 г. на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа” Национално списание за трудова, здравна, социална и екологична защита „Труд и здраве” публикува материал за СОНИК СТАРТ в бр. 2/2017г.. „Труд и здраве” е изданието, което представя дейността […]

0 comments

ОТРАЗЯВАНЕ НА ФУТБОЛЕН ТУРНИР “FOOTBall for ALL” 2017

0 comments

KARLOVO.tv: СОНИК СТАРТ ОБЯВЯВА КАМПАНИЯ “АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ”

Кампаниите на СОНИК СТАРТ са насочени към повишаване на обществената чувствителност към правата и закрилата на децата и включване на заинтересованите страни в дейности по оказване на подкрепа на децата и семействата в общността. В тази връзка за втора поредна година организацията провежда поредица от инициативи в рамките на Национална кампания за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ […]

0 comments

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА – ДРАГОМАН

0 comments