ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ПО ПОВОД MULTI SPORT EVENT