ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПОВОД MULTI SPORT EVENT