ОСМА ГОДИШНА СРЕЩА НА ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ

Годишна среща на екипите от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ се проведе за осма поредна година в периода 03 – 05 декември 2017 г. Работният форум тази година събра екипите от Карлово, Първомай, Левски, Червен бряг, Балчик, Драгоман и Централно управление в хотел „Св. Георги“ в Боровец, за да предостави възможност за детайлен анализ на дейността през изминалата 2017, активна обмяна на опит и планиране на предстоящата 2018 г. Старт на събитието даде традиционно Управителят на СОНИК СТАРТ, Миглена Маркова – Господинова, която приветства участниците и направи обзор на предстоящата работа. Последва анализ и изследване мотивацията на служителите в СОНИК СТАРТ. Анкетна карта предостави възможност на всеки един да даде обратна връзка и сподели своето мнение относно работния процес, да изрази своята мотивация и даде предложения за промени. В хода на работната програма, служителите бяха запознати и с Атестационния план за 2018 г., който влияе пряко върху възможностите за професионално израстване в рамките на организацията. Цялостен анализ на дейността на СОНИК СТАРТ за 2017 г. в направление „Управление на социални услуги“ представи Ангел Маринов, Координатор „Социални дейности“. Той запозна участниците и с Мониторинг и контрол на дейността за 2017 г., като направи обзор и изведе основните акценти на анализ по отделните направления. Продължилата през годината добра практика за организиране на Кръгли маси по професионални направления в СОНИК СТАРТ даде възможност за продължаване обмяната на опит и по време на заключителната среща на екипите, чрез представяне отстрана на отделните специалисти на резултатите от проведените през 2017 г. работни форуми. Единодушно се взе решение за продължаване на тази практика и се планираха предстоящите за 2018 г. Кръгли маси. СОНИК СТАРТ подкрепя професионализма и развитието на своите служители и чрез специално разработената за целта Обучителна програма и регулярните супервизии, планирани предварително, както и спрямо възникващи специфични нужди в хода на дейността. Ето защо обсъжданията в рамките на Годишната среща включиха и разглеждане резултатите от проведените и дефиниране на Обучителна и програма за супервизия за предстоящата година. Ефективен обмен на опит между отделните екипи се осъществи и чрез съвместното обсъждане и планиране на План – графици за дейността на всяка една от услугите, както и чрез годишния обзор на публичността и утвърждаването на календар и планиране на събитията, част от Национална кампания на СОНИК СТАРТ за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“, чийто успех предпоставя нейното продължаване и през 2018. Годишна среща на екипите от направление “Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ премина ползотворно с иницииране на множество дискусии по поставените, значими за дейността теми. В нея се обърна специално внимание и на законодателните промени, които касаят услугите, като се обсъдиха възможните изменения. Тридневният работен форум доказа за пореден път формулата на успеха, а именно – обединяването на усилията на всички, за да се преодоляват препятствията и осигуряват качествени социални услуги, съответстващи на актуалните нужди на отделните общности в страната.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39