НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА СОНИК СТАРТ

ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ

 „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“

 

СОНИК СТАРТ, чрез своите центрове за социални услуги, активно реализира програми и кампании в подкрепа на цялото семейство, които са неразделна част от дейностите на организацията. Подобряване качеството на живот и социалните умения н децата и уязвимите групи се осъществява чрез непрекъснато търсенe и прилагане на нови устойчиви и комплексни подходи на работа, насочени към превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици.

Една от целите и крайъгълен камък в дейността на екипите на СОНИК СТАРТ в цялата страна е насърчаването на толерантност сред различните групи в обществото; приемане и уважение към различията на другите, както и подкрепа и повишаване чувствителността спрямо уязвимите групи. Тези цели намериха своето въплъщение и чрез реализирането на Национална кампания на СОНИК СТАРТ за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И  МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“, която води своето начало от 2015 г. и вече поредна година привлича все повече съмишленици и приятели към своята кауза.

“АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ” цели създаване на повече възможности за утвърждаване на позитивния модел на възпитание както в семейството, така и в обществото, като цяло; промяна на обществените нагласи, произтичащи от различието (пол; раса; етническа принадлежност; физически белези и т.н.) и създаване на междукултурно единство и уважение на различното мнение, на многообразието; насърчаване толерантно и солидарно отношение между поколенията – децата, младежите, възрастните и спрямо другите т.н. „различните хора”, както и към природата и животните; подкрепа на социалното включване на уязвими групи; формиране на активно отношение на обществените нагласи към толерантността във всичките й многолики проявления и насърчаване на поведение на разбирателство и ненасилие.

Календарът на кампанията е белязан от редица събития с различен обхват, поставяйки акцент на новото, иновативното, провокативното. На пръв поглед всички те са изключително различни, но след по-внимателен анализ става ясно, че са обединени от първостепенния принцип на работа – защита интереса на децата и семействата в общността.

 

  • “БЪДИ АКТИВЕН, НЕ АГРЕСИВЕН” – ПРОВЕДЕ ЦОП БАЛЧИК 2020/10/06 "БЪДИ АКТИВЕН, НЕ АГРЕСИВЕН" - ПРОВЕДЕ ЦОП БАЛЧИКЕкипът на СОНИК СТАРТ от ЦОП в град Балчик проведе с учениците от I клас на OУ „Св. Св. Кирил и Методий“ тренинг и беседа на тема „Бъди позитивен, не ...
  • „КАК ВИДЯХ МОЕТО ЛЯТО?“ 2020/09/30 „КАК ВИДЯХ МОЕТО ЛЯТО?“На 28 септември екипът на ЦСРИ  Балчик, който е част от екипите на СОНИК СТАРТ от направление „Управление на социални услуги“, посетиха децата от  ЦДГ  „Чайка – 2“ гр. Балчик. ...
  • ДЕНЯТ НА НЕЗАВИСИМОСТТА ОТБЕЛЯЗАХА ДЕЦАТА ОТ ЦНСТ ПЪРВОМАЙ 2020/09/25 ДЕНЯТ НА НЕЗАВИСИМОСТТА ОТБЕЛЯЗАХА ДЕЦАТА ОТ ЦНСТ ПЪРВОМАЙЕкипът на СОНИК СТАРТ и децата от ЦНСТ град Първомай се включиха в събитието организирано от Общината по случай отбелязването на Националния ден на независимостта. Мероприятието се състоя на брега на ...
  • “ДОВИЖДАНЕ ЛЯТО, ЗДРАВЕЙ УЧИЛИЩЕ” В ГРАД БАЛЧИК 2020/09/15 "ДОВИЖДАНЕ ЛЯТО, ЗДРАВЕЙ УЧИЛИЩЕ" В ГРАД БАЛЧИКИнициативата под мотото „Довиждане лято, здравей училище“, която е част от Националната кампания на СОНИК СТАРТ за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“ се проведе и ...
  • ПРИЕМИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО 2020/09/13 ПРИЕМИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТОВ навечерието на новата учебна година екипите от социалните услуги на СОНИК СТАРТ в град Левски отправиха призив към децата от града и населените места в общината да се присъединят ...
  • СЕДМИЦА НА ЗДРАВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЦНСТ ПЪРВОМАЙ 2020/09/10 СЕДМИЦА НА ЗДРАВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЦНСТ ПЪРВОМАЙ Седмицата преди стартът на учебната година е посветен на здравното образование на децата в ЦНСТ град Първомай и е част от националната кампания за толерантност на СОНИК СТАРТ – “АЗ ...
  • “С ГРИЖА ЗА КНИГИТЕ” В ГРАД ЛЕВСКИ 2020/09/10 "С ГРИЖА ЗА КНИГИТЕ" В ГРАД ЛЕВСКИВ „Международния ден на грамотността“ – 08.09.2020 г. екипите на ЦОП, ЦСРИ и ЦНСТ гр. Левски, заедно със своите потребители, доброволци и любезното съдействие на библиотека „Веселина Геновска“, проведоха съвместна ...
  • “С КНИЖКА В РЪКА-ОПОЗНАЙ СВЕТА” ОРГАНИЗИРАХА ЦОП, ДЦДМУ, ЦНСТДМУ, ЗЖЛУИ – ЧЕРВЕН БРЯГ 2020/09/09 "С КНИЖКА В РЪКА-ОПОЗНАЙ СВЕТА" ОРГАНИЗИРАХА ЦОП, ДЦДМУ, ЦНСТДМУ, ЗЖЛУИ – ЧЕРВЕН БРЯГВ навечерието на новата учебна година, СОНИК СТАРТ и екипите на четирите управлявани социални услуги в град Червен бряг – Център за обществена подкрепа, Дневен център за деца и младежи ...
  • “СПОРТУВАЙ И СЕ ЗАБАВЛЯВАЙ” В СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ 2020/08/22 "СПОРТУВАЙ И СЕ ЗАБАВЛЯВАЙ" В СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТВ обновения спортен комплекс в гр. Левски, екипите на ЦОП, ЦСРИ и ЦНСТ в града, заедно със своите потребители и доброволци, проведоха съвместна инициатива: „СПОРТУВАЙ И СЕ ЗАБАВЛЯВАЙ“, която е ...
  • С ГРИЖА ЗА НАШИТЕ ДЕЦА 2020/08/17 С ГРИЖА ЗА НАШИТЕ ДЕЦАКато част от Национална кампания на СОНИК СТАРТ – „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“ в периода 13 – 14.08.2020г. се проведе  инициатива по чистене, освежаване и ...