НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ В ОБЩИНА РАКИТОВО

Екип обучители на СОНИК СТАРТ проведе Надграждащо обучение на доставчици на социални услуги от Община Ракитово.