КРЪГЛА МАСА НА ТРУДОТЕРАПЕВТИТЕ И КУЛТУРТЕРАПЕВТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА СОНИК СТАРТ ВЪВ ВЕЛИНГРАД

Кръгла маса на тема „Иновации в развиването на трудотерапевтични умения на хора със специални потребности“ се проведе между 4 и 6 юли във Велинград. На нея присъстваха всички трудотерапевти от социалните услуги на СОНИК СТАРТ в градовете Пловдив, Карлово, Баня, Балчик, Левски и село Бегунци. Модератор на кръглата маса беше Фанка Минкова.

На събитието бяха обсъдени механизми за съвместна работа между различните екипи на СОНИК СТАРТ, между трудотерапевтите и потребителите, както и между колегите в отделната социална услуга. По време на дискусиите всички заедно изработиха чек лист за проследяване на трудотеравтичните умения на всеки един потребител, дискутираха новите стандарти за предоставяне на дадена социална услуга и определиха какви качества трябва да притежава идеалния трудотерапевт.

Всички са категорични, че трудотерапията трябва да бъде устроена така, че потребителя да вижда обществената полезност на своя труд. Основния принцип при организирането и провеждането на трудотерапията е индивидуалния подход. Целта е чрез различните трудови дейности деца, младежи и възрастни да развият такива умения, че да постигнат максимална независимост от околните; да повишат качеството си на живот и да увеличат шансът си за интегриране в общността.

Част от дейностите по трудотерапия се осъществяват с помощта на арттерапия или културтерапия: изработване на предмети от хартия, плат и кожа; моделиране с пластилин; рисуване с темперни и акварелни бои; рисуване с пръсти; апликиране с природни материали, четене, музика и танци,  и др. Целта на тези терапии е да се развива въображението, фината моторика, възприятията и творчеството при потребителите.