Кръгла маса на социалните асистенти и болногледачите от СОНИК СТАРТ – част 2

Кръгла маса на тема „Методи за овладяване на психо-емоционалното поведение у потребителите“, част 2, се проведе във Велинград между 28 и 30 юни. На нея присъстваха част от социалните асистенти и болногледачите от различните услуги на СОНИК СТАРТ в градовете Левски, Пловдив, Карлово и Баня, както и колегите от град Елена към фондация ОЗОН.

Емоциите са част от нас и имат важна адаптивна функция. Правилното им управление определя в по-голяма или по-малка степен успеха в различни области от нашия живот, като междуличностни отношения или работа.

За това социалните асистенти и болногледачите изработиха наръчник за това как лесно и в няколко основни стъпки да изградим доверие между потребители и персонал, както и между самите потребители.

В подкрепа на темата презентация на тема „Изграждане на доверие, комуникация и приемане на различните“ изнесе Стефан Виет, а модератор и на двете части на кръглата маса беше София Димитрова.