Кръгла маса на психолозите и арт терапевтите

В периода 3-5 април, в гр. Велинград се проведе кръгла маса на психолозите  и арт терапевтите на СОНИК СТАРТ. На срещата се обсъдиха теми, свързани с работата на психолога, като инструмент за изграждане на здрава и развиваща се личност. Теория и практики  в Арт терапията и Експресивните изкуства. Развиване на материали за обучение и др. По време на три дневния форум, специалистите обмениха практически опит и нови идеи.