БРОЕНИ ДНИ ДО MULTI SPORT EVENT

Наближава MULTI SPORT EVENT – дългоочакваното събитие, привлякло участници от цялата страна в подкрепа на каузата за толерантност.
В периода 20-26 юни 2016г. в с.Кранево ще се проведе MULTI SPORT EVENT, организиран от СОНИК СТАРТ в рамките на Национална кампания за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ”. Събитието цели да насърчи поведение на разбирателство и ненасилие; да подкрепи активното социално включване; да спомогне утвърждаването на позитивния модел на възпитание в семейството и обществото; промяна на обществените нагласи, произтичащи от различието  и създаване на междукултурно единство и уважение на различното мнение и многообразието; насърчаване  в толерантно и солидарно отношение между поколенията.

MULTI SPORT EVENT е едно подчертано пътуване към нови хоризонти, с познатия и винаги вълнуващ спорт и значима за всички ни кауза, в която всеки може да се включи. Иновативативното, атрактивното, но и традициите са приоритет на СОНИК СТАРТ в организиране на кампаниите, като доказано успешна комбинация за провокиране мисленето на хората, промяна на нагласите, надрастване на стереотипите, предразсъдъците и стигмите между хората.

За повече информация: start@sonikstart.eu и центровете на СОНИК СТАРТ