23-24 ноември в град Карлово – „Работа с деца с девиантно поведение“

На 23 и 24-ти ноември в град Карлово ще се проведе обучение на тема „Работа с деца с девиантно поведение“.

Девиантното поведение се превръща в обект и предмет на науката, можем да посочим началото на XX в. За някой това е феномен, предизвикващ изследователски действия от страна на психологията, педагогиката и социологията през 30-40-те години на XX в. В съвременното общество тази тема е засегната доста сериозно и въпреки това е невъзможно тя да съществува единствено в границите на една или повече научни области. Хората с девиантно поведение биват отхвърляни, изолирани и оценени от своята общност като по-различни. Изучаването на девиантно поведение става с механизмите на наблюдение и подражание.

Девиантно поведение е закономерно следствие от разнообразни отклонения в личностното (или психосоциалното) формиране и развитие на децата и подрастващите. В науката е прието определението на девиацията като тип поведение, който излиза от рамките на действащите социални норми в дадено общество .

Специалистите считат, че човек не става за секунди девиантен, а това е постоянен процес и той преминава през няколко етапа:

  • попадане в групите с асоциално поведение;
  • нарушение на законите;
  • извършване на престъпления;
  • противозаконни действия и много други.

Основни фактори срещу девиантното поведение у подрастващите са: семейството, училището, центровете за работа с деца, детските педагогически стаи.