13-ТИ ТОН КАПАЧКИ ОТ КАМПАНИЯТА НА “ИДЕЯ В ДЕЙСТВИЕ” ЗА ПЕРАЛНЯ ЗА ЦНСТ В КАРЛОВО