СОНИК СТАРТ ОТДЕЛЯ БЮДЖЕТ ЗА СПЕЦИАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

По повод 12-годишния си рожден ден СОНИК СТАРТ отделя бюджет от 24 000 лв. за специални инициативи. В рамките на този бюджет всеки екип на социален център ще има възможност да защити своя концепция и конкретна финансова обосновка за идеи, които счита за важни, иновативни или необходими за екипа/центъра. Обоснованите предложения на екипите ще бъдат приемани до 17 септември 2020 г. Предложенията ще бъдат разгледани и оценени в рамките на една седмица. Одобрените от тях следва да бъдат реализирани не по-късно от 30 ноември 2020 г.

С този бюджет за специални инициативи се дава старта на новия етап в СОНИК СТАРТ, в който приоритетите се поставят над креативността на екипите на организацията; на предприемачеството с добавена стойност; на икономическия растеж и на високата мотивация на служители.

И така, СОНИК СТАРТ навърши 12 години.

За повечето хора това е една невръстна възраст, по време на която не се очаква да знаеш много, нито да можеш много, нито да имаш много претенции за нещата, а какво остава да ги определяш.

Но за хората работещи с деца, 12 е преходът към тийнейджърството и зрелостта, с всичките им предизвикателства. Дванайсет е възрастта, в която вече си преживял лично няколко житейски метаморфози и познаваш вкуса на радостите и на разочарованията; с вече изградена представа за околния свят; дори имаш представа какъв искаш да изглежда светът не само около теб. На 12 се заявяваш със самочувствие и определено имаш претенции към околните, дори си позволяваш да демонстрираш характер повече от всякога.

12 в средите, в които СОНИК СТАРТ работи, е много повече от цифра и число! Дванайсет е краят на един житейски етап и началото на нов. 12 е много повече от една добра основа.

За 12 години СОНИК СТАРТ се утвърди не само като водеща организация в социалната сфера, но и като най-голямата социална организация в страната, а и на Балканите.

За 12 години СОНИК СТАРТ наложи коренно различен прочит на социалните услуги в България – доказвайки, че може и трябва да се търси добавена стойност във всяка стъпка на подпомагане, закрила и подкрепа.

За 12 години СОНИК СТАРТ доказа, че младите професионалисти могат да променят съдби – и своята, и чуждите – и то устойчиво. Не случайно СОНИК СТАРТ е стартът на кариерата за над 300 млади професионалисти, които вече са водещи имена в сферата на психологията, педагогиката, арт-терапията, социалната работа и т.н.

За 12 години СОНИК СТАРТ представи различен подход към доброволчеството. Именно затова и се гордее, че вдъхнови над 500 доброволеца, които имаха възможност да променят живота на много повече хора, отколкото всеки един си е представял поотделно.

За 12 години СОНИК СТАРТ предизвика и академичния свят, като чрез стажантската си програма даде възможност и университетски преподаватели да се докоснат до реалността, заедно със своите студенти.

За 12 години СОНИК СТАРТ  създаде пространства, в които хората се откриват един друг с най-добрите си страни… и така над 50 хиляди пъти!  

И за всички тези изминали години СОНИК СТАРТ няма конкурент, който да произведе и проведе с цялата си енергия над 4000 събития на местно, регионално, национално и международно ниво с една единствена цел – да промени живота на хората към по-добро и не само това, но и да успее! Нито пък има аналог по отношение на доверието, което гласува на служителите си! СОНИК СТАРТ винаги застава зад тях. СОНИК СТАРТ печели доверието на местната власт година след година, все повече и повече, независимо кой е начело на дадена община.

СОНИК СТАРТ никога не забави плащане към свой служител, доставчик или партньор; никога не закъсня в изпълнението на ангажиментите си към правителството и стана един от доверените източници за сектора на Националния статистически институт.