УЧАСТИЕ НА СОНИК СТАРТ В ПЪРВА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ОТ ОБЩИНИТЕ