СОНИК СТАРТ УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯ „ГОТОВИ ЗА РАБОТА“ В КАРЛОВО

СОНИК СТАРТ взе активно участие в конференция по проект „Готови за работа“ към оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съвместно с Дирекция „Бюро по труда“ в град Карлово.

По време на конференцията екипите, представители на всички социални услуги в града, представиха 15 годишната история на СОНИК СТАРТ.

Втората част от мероприятието премина в различни срещи и интервюта с граждани, проявили интерес към професионалните ни предложения. Екипите на СОНИК СТАРТ запознаха всички заинтересовани с длъжностните характеристики на обявените работни места. Кандидатите задаваха своите въпроси и съответно получаваха изчерпателни отговори.