СОНИК СТАРТ ТЪРСИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА ЦНСТПЛФУ