СОНИК СТАРТ търси специалисти за нуждите на Община Тутракан за ЦНСТПЛУИ